Protocol ziekte en verlof

Dokter Van Philips, AME-keuringsarts, is de enige arts die verbonden is aan Doctor on Board. Dat betekent dat er bij ziekte of verlof geen vervanger aanwezig is. Reeds gemaakte afspraken zullen worden opgeschoven naar een moment dat Van Philips wederom aanwezig is.

Bij onvoorziene langdurige ziekte met arbeidsongeschiktheid tot gevolg of voortijdig overlijden, zal Van Philips of diens nabestaanden informatie op de website delen. In dat geval dient de keurling zelf een nieuwe afspraak bij een andere AME of Aero Medical Centre te maken. Of er dient contact opgenomen te worden bij de Medical Assessor van ILenT over het verloop van uw keuringsaanvraag.

 

Versie 1-1-2019

Contact

M.R.M. van Philips
Spaarne Gasthuis
locatie Hoofddorp BG

Spaarnepoort 5
2134TM Hoofddorp

nl_NLNederlands