Protocol ziekte en verlof

Dokter Marcel van Philips, AME-keuringsarts, is de enige arts die verbonden is aan Doctor on Board. Dat betekent dat er bij ziekte of verlof geen vervanger aanwezig is. Reeds gemaakte afspraken zullen worden opgeschoven naar een moment dat Van Philips wederom aanwezig is.

Bij onvoorziene langdurige ziekte met arbeidsongeschiktheid tot gevolg of voortijdig overlijden, zal de clientele van Doctor on Board worden overgedragen aan naburige AME-keuringsartsen of keuringsinstituten. De assistentes van Huisartsenpraktijk Van Philips, waar Doctor on Board een integraal onderdeel van is, zullen hiertoe actie ondernemen.

De medische gegevens van de klant staat veilig in het besloten digitale netwerk Empic, onder toezien van de IL&T, luchtvaart autoriteit. Deze zullen ook schriftelijk op de hoogte worden gesteld van een dergelijke situatie, waarin sprake is van een calamiteit. In overige gevallen waarbij door vakantie of kortdurende ziekte de keuringen tijdelijk stilliggen, is er in de bedrijfsvoering niets aan de hand en is een dergelijke verwittiging van IL&T en overdracht van klanten onnodig.

De papierenversie van de aanvraag- en keuringsformulieren, die in een aparte ordner worden bijgehouden, zullen aan de klanten worden teruggeven, om op te halen of met goedkeuring van betrokkenen, worden vernietigd. Dit geldt ook voor beèˆindiging van de werkzaamheden als AME-keuringsarts, bijvoorbeeld als er geen nieuw certificaat, mandaat van IL&T wordt afgegeven of als Van Philips met pensioen gaat. De assistentes zullen betrokkenen benaderen en verwittigen van deze situatie.

Omdat een eventuele opvolger van Huisartenpraktijk Van Philips niet geacht mag worden ook AME te zijn, kan Doctor on Board niet worden overgedragen aan diens opvolger. Dit kan anders zijn indien er sprake is van verkoop of overdracht van Doctor on Board aan een AME-keuringsarts of AME keuringsinstantie.

Versie 13-2-2017

PDF