Protocol Privacy statement en gegevensverwerking

 

Privacy

De praktijk verklaart dat alle patiëntgegevens veilig worden verwerkt en dat de keuringsarts zich houdt aan het medisch beroepsgeheim.

Gegevensverwerking

Alle schriftelijke formulieren en relevante medische bescheiden, zoals de medische verklaring, worden geüpload in het digitale informatiesysteem (Empic), waar alleen de keuringsarts (AME) toegang tot heeft. De AME heeft van de ILenT gedurende de certificatie, bevoegdheid verworven, voorzien van inlogcodes, om het elektronische medische dossier te kunnen bedienen. Medische verklaringen en keuringsrapporten dienen schriftelijk door de applicant van een handtekening te worden voorzien, waarna deze wordt ingescand. Eventuele brieven van medisch specialisten, medicatie overzichten en dergelijke worden eveneens ingescand en toegevoegd aan het dossier. De applicant mag de eigen bescheiden behouden, behoudens de verklaringen. Deze worden met de overige documenten in een ordner op de praktijk bewaard in een gesloten kast. In het gezondheidscentrum staat een container van een gecertificeerd datavernietigingsbedrijf, waar medische bescheiden afgesloten in worden verzamelt en routinematig wordt opgehaald. De inhoud van de container wordt vernietigd volgens vigerende Europese normen. Hoewel Doctor on Board deze faciliteit deelt met de overige medische zorgverleners van het Gezondheidscentrum Marne, is het volstrekt onmogelijk toegang te krijgen in reeds weggegooid materiaal. De AME heeft als enige gebruiker van de spreekkamer toegang tot de kamer en de inhoud van voorzieningen in de kasten.

Er blijven geen medische gegevens of privacy gevoelige aantekeningen in de praktijk of waar dan ook rondslingeren.

De AME houdt een ordner bij van alle keuringen waarin nota’s worden bewaard. Deze blijft in eigen beheer. De aanvragen worden hierin ook bijgehouden op alfabet. Ook wordt speciaal gewaarmerkt papier bewaard in de praktijk voor de afgifte van een medisch certificaat na een keuring. Al deze gegevens worden eveneens in afsluitbare kasten bewaard waar niemand anders toegang toe heeft dan de keuringsarts.

Doctor on Board, gevestigd in Gezondheidscentrum Marne
M.R.M. van Philips, huisarts en Aeromedical Examiner
Marne 130
1186PJ Amstelveen

Versie 10-1-2020

Contact

M.R.M. van Philips
Spaarne Gasthuis
locatie Hoofddorp BG

Spaarnepoort 5
2134TM Hoofddorp

nl_NLNederlands