Op 15 november is in de Staatscourant een wijziging aangekondigd inzake medische vereisten voor het besturen van MLA-, zelfbouw- en Annex-2 vliegtuigen. Voor het besturen van deze type vliegtuigen onder de 2.000 kilogram volstaat voortaan een LAPL medisch certificaat en is een klasse-II medische keuring dus niet langer vereist.
 
2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, volstaat, in plaats van eengeldige medische verklaring klasse II, een geldige medische verklaringvoor het LAPL voor het verkrijgen van:

a. het bewijs van bevoegdheid, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder d;

b. het bewijs van bevoegdheid RPL voor het besturen van Micro LightAeroplanes, historische gemotoriseerde vliegtuigen of amateur vliegtuig-bouwproducten tot een gewicht van 2000 kilogram.