Leveringsvoorwaarden

Hieronder worden de voorwaarden van levering van de werkzaamheden door dokter Van Philips voor de keurling omschreven. U dient bij aanvraag van een keuring hiervan op de hoogte te zijn en akkoord te gaan.

 1. Dokter Van Philips verklaart huisarts en AME (aero medical examiner) te zijn die regulier werkt en zich confirmeert aan de EASA wettelijke voorschriften voor piloten klasse 1, 2 en LAPL, alsmede cabin crew.
 2. Alle werkzaamheden verricht als AME vallen onder supervisie van de Medische Autoriteit van de Inspectie van Luchtvaart en Transport.
 3. Alle keuringen worden ingevuld, verwerkt en opgevoerd in Empic, een door EASA gebruikt digitaal informatie systeem.
 4. Naast huisarts is dokter Van Philips ook bekwaam in eerstelijns echografie, reizigersgeneeskunde en is huisartsopleider, tot juni 2019 geaffilieerd met Universitair Medische Centra Amsterdam, locatie AMC.
 5. Dokter Van Philips is z.z.p-er (zelfstandige zonder personeel) en opereert geheel zelfstandig, zowel vakinhoudelijk als financieel. Er wordt zelf voor financiële administratie, facturatie, belastingafdracht en jaarrekeningen zorggedragen. De keuringen zijn een medische dienstverlening ten behoeve van de keurling.
 6. Er kan een keuze gemaakt worden in vliegmedische keuringen voor piloten, namelijk klasse 1 (professionele piloten, CPL MPL ATPL licenses), klasse 2 (privé piloten, PPL) en LAPL (light aircraft pilot license ofwel recreatieve piloten voor lichtgewicht vliegtuigen). Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot preventieve medical check ups, buiten de pilotenkeuringen om. Dit geldt voor niet-piloten.
 7. Keurlingen kunnen zich aanmelden via www.doctoronboard.nl door invulling van het aanvraagformulier. Na inzicht in beschikbaarheid van de kalender wordt een datum en tijdstip gekozen. Na ontvangst hiervan zal Van Philips binnen 1 werkdag laten weten of hij de opdracht aanneemt. Soms is een andere dag of ander tijdstip geschikter en wordt dit met de aanvrager overlegd.
 8. Er is een lijst met tarieven, ter inzage via de website. Bij aanvraag voor een keuring wordt geacht dat de aanvrager hiervan genoegzaam op de hoogte is en tevens ook de juiste gegevens, naar waarheid heeft ingevuld.
 9. Na acceptatie van de keuringsaanvraag, ontvangt de aanvrager een bevestiging per e-mail met informatie over noodzakelijke voorbereiding.
 10. Afhankelijk van de soort keuring, het moment in de periodiciteit of van het oordeel van Van Philips op basis van medische gegevens is er de noodzaak tot het aanwenden van aanvullende diagnostiek, bijvoorbeeld een ecg, spirometrie, audiogram, Hb meting of 24-uurs bloeddrukmeting. Gelieve hier rekening mee te houden ten aanzien van eventuele meerkosten.
 11. Na afloop van de keuring ontvangt de keurling een nota die gelijk betaald moet worden per pin of internetbankieren. Als betaling een probleem is dient de keurling dit vooraf aan te geven aan Van Philips voor overleg.
 12. Dokter Van Philips werkt samen met enkele optometristen in Alkmaar, Haarlem, Amsterdam en Amstelveen waar u terecht kunt voor noodzakelijk oogmeetkundig onderzoek, voorafgaand aan uw keuring. U dient zelf een afspraak te maken en betaling hiervan met de optometrist af te handelen. Van Philips ontvangt het oogmeetkundig rapport rechtstreeks van de optometrist. Op de website vind u links van deze optometristen.
 13. Soms is het noodzakelijk om consultatie, c.q. expertise te vragen bij medisch specialisten. Van Philips kan u verwijzen naar een specialist, bij voorkeur met affiniteit en ervaring met luchtvaartgeneeskunde, indien daartoe de noodzaak bestaat. Een dergelijke consultatie wordt bij voorkeur vooraf aan de keuring verricht, na overleg met Van Philips, bijvoorbeeld piloten met een SIC limitatie. Maar door constatering van een medische probleem of verhoogd risico op een medisch probleem tijdens de keuring, kan de behoefte hiervoor ontstaan.
 14. Van Philips verklaart gecertificeerd AME te zijn, werkend onder supervisie van de MA (Medical Assessor) van de ILenT (Inspectie voor Luchtvaart en Transport).
 15. Als er een klacht is aangaande een beslissing over de medical certificate, kan de keurling een bezwaarschrift indienen bij de MA van de ILenT.
 16. Van Philips verklaart over een eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering te beschikken.
 17. Van Philips verklaart te zijn aangesloten bij een klachten geschillencommissie in het kader van de wet Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg)
 18. Van Philips verklaart zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens die verleent worden ten behoeve van waarborgen van privacy, conform de AVG wet.

Relevante NAW, BIG AGB BTW-ID en KVK gegevens

Doctor on Board
M.R.M. van Philips, huisarts-echografist en aero medical examiner
Gezondheidscentrum Marne
Marne 130
1186PJ Amstelveen

mvphilips@doctoronboard.nl
doctoronboard.nl

Tel 06-50656569
BIG 39047080401
AGB 01-025559
BTW-ID 002206916B34
KVK 20129229

Versie 1-1-2020

PDF

nl_NLNederlands