Klasse 1 en 2 keuring

Private pilote license (PPL) Het betreft keuringen voor (kandidaat) piloten, volgens de EASA (European Aviation Safety Agency) normen en onder auspicien van de IL&T (Inspectie Leefomgeving en Transport, sector luchtvaart). Hier vallen piloten onder die niet beroepsmatig vliegen, met PPL vliegbrevetten rating SEP, TMG, MLA.

 

Kandidaat piloten

Het is verstandig dat u een initiële vliegkeuring ondergaat voordat u aan de vliegopleiding begint. Dat bespaart u frustratie en geld, mocht blijken dat u medische condities hebt waarop u mogelijk afgekeurd zou kunnen worden.

Let op U dient voor uw keuring vooraf uw oogonderzoek bij onze optometrist te hebben ondergaan en het onderzoeksrapport meenemen met eventuele brillen of contactlenzen, die worden gebruikt. Als u dit niet hebt gedaan of u bent uw rapport vergeten, zal de keuring niet kunnen doorgaan en dient u een nieuwe afspraak te maken.

 

Geldigheidsduur van een klasse 2 keuring voor PPL

 • Onder de 40 jaar: 60 maanden=5 jaar geldigheid
 • Van 40 tot 50 jaar: 24 maanden=2 jaar geldigheid  (u mag niet ouder zijn dan 42 jaar voor de keuring na uw 40e jaar)
 • Vanaf 50 jaar: 12 maanden=1 jaar geldigheid

 

U kunt tot 45 dagen voor het verstrijken van uw medische certificaat, met behoud van datum, uw certificaat verlengen.


De keuring behelst:

 • Uitgebreid vragenlijst naar gezondheid, klachten, medische voorgeschiedenis, ingrepen en medicatiegebruik
 • Uitgebreid lichamelijk onderzoek
 • Hb meting: via een vingerprik wordt het hemoglobine gehalte gemeten
 • Cholesterol wordt bij elke initiële keuring en bij twee of meer hart-en vaatziekten risico’s geprikt
 • Urine-onderzoek
 • Oogmetingen (bij de keuringsarts of vooraf bij de optometrist indien sprake is van oog- of zichtafwijkingen)
 • Gehoortest (audiometrie) op indicatie, zoals voor instrument ratings
 • Bij de initiële keuring en vanaf de 50 jaar bij elke herkeuring aanvullend onderzoek, zoals: ECG. Op indicatie kan een longfunctie, gehoortesten of middenoor druktesten nodig zijn.

Wat moet u meenemen op de keuring?

Identiteitsbewijs

U moet een paspoort of identiteitskaart meenemen. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd als legitimatie.

Lidmaatschapsbewijs of contributienota vliegschool

Wilt u in aanmerking komen voor de ledenkorting van vliegclubs of vliegscholen, dan dient u een bewijs hiervan te overleggen zoals een ledenkaart of contributienota. Hebt u deze niet bij u, dan kan er geen korting worden verrekend tijdens de keuring.

Urine

U dient voor de keuring in staat te zijn te plassen. Onze assistente verstrekt u bij melding aan de balie een urinepotje, waarin uzelf urine moet opvangen. Er is een MIVA toilet aanwezig. Zorg dus voor een volle blaas bij de keuring. Net als bij doping willen wij fraude zoveel mogelijk vermijden. Dit geldt voor elke keuring, dus PPL, LAPL, initiële- of herkeuring.

Bril en reservebril

Bril en reservebril + recept waar de sterkte van de glazen opstaat.

Contactlenzen set Contactlenzen, contactlensvloeistof en contactlenshouder

Oogheelkundig onderzoeksrapport optometrist

U dient voor initiële keuringen en overige keuringen op indicatie, een optometrisch onderzoek te ondergaan. Het rapport gaarne meenemen. Dit dient een bij deze praktijk aangesloten optometrist te zijn, omdat deze op de hoogte is van vliegmedische keuringen.

Medische verklaring

U moet uw huidige medische verklaring meenemen

Een vliegbevret

U moet uw vliegbrevet meenemen (indien van toepassing)

Medicatielijst

U moet een actuele medicijnlijst van uw apotheek of huisarts meenemen. Het helpt als u de daadwerkelijke medicijndozen meeneemt. Als u regelmatig medicijnen gebruikt zonder doktersrecept, dan word u ook verzocht deze mee te nemen.

Correspondentie specialisten/huisarts 

U moet uw specialisten en/of huisartsenbrief meenemen. Specialisten verslaan een verloop van een specialistenbezoek via correspondentie naar de huisarts, deze kunt u opvragen bij specialist of huisarts.

Houd u rekening dat er een compleet medisch onderzoek plaatsvindt, waarbij u zich tot uw ondergoed zult kunnen uitkleden.

LAPL keuring

Dit betreft keuringen voor Light Aircraft Pilot License (LAPL), zweefvliegtuig piloten en ballonvaarders, niet beroepsmatig. Ook hier zijn uitgebreide keuringen volgens EASA normen noodzakelijk, maar de richtlijnen zijn op sommige punten, besluiten wat lichter van aard dan bij PPL keuringen. Ook de herhaalfrequentie is wat anders. Vanaf 1 juli 2015 moeten drone piloten ook een LAPL vliegmedische keuring ondergaan.
Geldigheidsduur van een LAPL keuring

 

 • Onder de 40 jaar: 60 maanden=5 jaar geldigheid
 • Vanaf 40 jaar: 24 maanden=2 jaar geldigheid (u mag niet ouder zijn dan 42 jaar voor de keuring na uw 40e jaar)
U kunt tot 45 dagen voor het verstrijken van uw medische certificaat, met behoud van datum, uw certificaat verlengen.

 

 

 


De keuring behelst:

 

 

 

 • Uitgebreid vragenlijst naar gezondheid, klachten, medische voorgeschiedenis, ingrepen en medicatiegebruik
 • Uitgebreid lichamelijk onderzoek
 • Urine-onderzoek
 • Hb meting: via een vingerprik wordt het hemoglobine gehalte gemeten
 • Oogmetingen (bij de keuringsarts of vooraf bij de optometrist indien sprake is van oog- of zichtafwijkingen)
 • Gehoortest
 • Op indicatie aanvullend onderzoek, zoals: ECG, longfunctie, gehoortest, middenoor druktest, bloedonderzoek)

 

Als de AME over alle relevante gegevens beschikt kan hij de keurende goed keuren, afkeuren of voor aanvullende specialistische oordelen naar een luchtvaartgeneeskundig specialist verwijzen.

 

Wat moet u meenemen op de keuring?

Identiteitsbewijs

U moet een paspoort of identiteitskaart meenemen. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd als legitimatie.

Urine

U dient voor de keuring in staat te zijn te plassen. Onze assistente verstrekt u bij melding aan de balie een urinepotje, waarin uzelf urine moet opvangen. Er is een MIVA toilet aanwezig. Zorg dus voor een volle blaas bij de keuring. Net als bij doping willen wij fraude zoveel mogelijk vermijden. Dit geldt voor elke keuring, dus PPL, LAPL, initiële- of herkeuring.

Bril en reservebril

Bril en reservebril + recept waar de sterkte van de glazen opstaat.

Contactlenzen set Contactlenzen, contactlensvloeistof en contactlenshouder

 

 

 

Oogheelkundig onderzoeksrapport optometrist

U dient op indicatie, een optometrisch onderzoek te ondergaan. Het rapport gaarne meenemen. Dit dient een bij deze praktijk aangesloten optometrist te zijn, omdat deze op de hoogte is van vliegmedische keuringen.

Medische verklaring

U moet uw huidige medische verklaring meenemen

Een vliegbevret

U moet uw vliegbrevet meenemen (indien van toepassing)

Medicatielijst

U moet een actuele medicijnlijst van uw apotheek of huisarts meenemen. Het helpt als u de daadwerkelijke medicijndozen meeneemt. Als u regelmatig medicijnen gebruikt zonder doktersrecept, dan word u ook verzocht deze mee te nemen.

Correspondentie specialisten/huisarts 

U moet uw specialisten en/of huisartsenbrief meenemen. Specialisten verslaan een verloop van een specialistenbezoek via correspondentie naar de huisarts, deze kunt u opvragen bij specialist of huisarts.

Houd u rekening dat er een compleet medisch onderzoek plaatsvindt, waarbij u zich tot uw ondergoed zult kunnen uitkleden.

 

Rijbewijskeuringen A en B

Voor particuliere autobestuurders is een periodieke medische keuring verplicht vanaf 75 jaar, hierna per 5 jaar te herkeuren. Andere leeftijd of periodiciteit geldt voor mensen met een ernstige of chronische ziekte of beperking, bijv. na een beroerte, diabetes mellitus patiënten, fysieke of mentale handicaps.

De keurling vraagt zelf online via https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/uw-situatie/gezondheidsverklaring-75-jaar-of-ouder.htm U dient met uw digid zelf in te loggen op mijn.cbr.nl Hierna kunt u hier een keuringsafspraak inplannen, zie aanvraag pagina op deze website.

De keuring wordt verricht door M.R.M. van Philips, huisarts en aero medical examiner, algemeen keuringsarts. Er wordt 30 minuten tijd ingepland voor kennismaking, doorname van uw gezondheidsverklaring online, het lichamelijk onderzoek en het keuringsverslag, dat gelijk in Zorgdomein portaal door de arts naar CBR wordt verzonden. De keuringsarts doet geen uitspraak over uw rijgeschiiktheid, dat gebeurt door medische adviseurs werkzaam bij CBR. Als u een bril draagt of onder behandeling bent van artsen of medisch specialisten, neem dan alle recente documentatie hierover mee naar de keuring. Voorkom vertraging van uw keuring door een goede voorbereiding.

Zolang in Nederland een COVID pandemie heerst worden coronamaatregelen in acht genomen. U kunt niet komen als u coronaverdachte klachten hebt: hoesten, koorts, kortademigheid, verkoudheidsklachten, zelf corona positief bent getest of in de voorgaande 2 weken in contact bent geweest met iemand die coronaverdenking of bewezen corona besmetting heeft. Bel of mail uw afspraak tijdig af.

Rijbewijs A/B €80, inclusief BTW voor standaard 30 minuten

Uitleg over de prijs: Er is één keuringsduur, namelijk 30 minuten, dit om zo grondig mogelijk alles door te nemen, geen haastwerk. U verdient een zorgvuldige keuring. De prijs is inclusief BTW, dus ex. BTW is €66,12. Dit is bijna 29% goedkoper dan het maximum tarief van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) van €15,46 per 5 minuten ex. BTW. Dus voor 30 minuten geldt dan een maximum tarief van €92,76. Inclusief 21% BTW is dit €112,24. In perspectief, voor een bovengemiddeld grote auto is dit 1 volle tank en voor een kleinere auto 2 volle tanken, koopje toch?

Rijbewijskeuringen C, D en E
Deze keuringen wachten op goedkeuring van CBR. Houd u deze website in de gaten over de voortgang hiervan.

Aanvraag keuring

Hier kan een keuring aangevraagd worden. Keuringen duren ongeveer een uur. Onder de gewenste datum kan ook de voorkeur voor een tijdstip aangegeven worden. Mochten er in dezelfde week ook andere tijdstippen mogelijk zijn kan dat ook aangegeven worden. Pas na bevestiging is de keuring definitief.

Aanmelden keuring
Gewenste tijd *

Voor aanmelding dient u ook een Application Form (En) volledig ingevuld te mailen naar info@doctoronboard.nl en het origineel mee te nemen naar de keuring.
Lees ook deze instructies aandachtig door.

Contact

M.R.M. van Philips
Spaarne Gasthuis
locatie Hoofddorp BG achterin

Spaarnepoort 1
2134TM Hoofddorp

Via hoofdingang voorin:

 • U loopt in een rechte lijn door de vooringang het ziekenhuis, langs de receptie aan uw linkerhand, door naar de achteruitgang.
 • U neemt de trap of lift naar beneden.
 • U loopt iets naar rechts richting parkeerplaatsen achterin.
 • U loopt rechts afgeslagen langs de achterkant bij de achteringang (onder een metalen buitentrap).
 • Dokter Van Philips roept u binnen.

Via de achteringang vanuit parkeerplaats:

 • U loopt naar de achteringang links van het ziekenhuis (onder een metalen buitentrap).
 • Dokter Van Philips roept u binnen.

Hierboven is de spreekkamer op de begane grond achterin een hoekkamer in het rood gemarkeerd. Het grenst aan de parkeerplaats achterin.

nl_NLNederlands