• nl
 • en

 • nl
 • en

Doctor on board

Wie of wat is de Doctor on Board? U leest het hier.

Doctor on board

Hier kunt u terecht voor verschillende soorten luchtvaartkeuringen

Doctor on board

Contactinformatie? Klik hier

Nieuws

Plannen 2020

Ik ben van plan volgend jaar ook klasse 1 keuringen te gaan uitvoeren. Hiervoor moet ik eerst in december AME Advanced Course training volgen in Frankfurt, Duitsland. Na een stageperiode en een hernieuwde certificatie van ILenT hoop ik medio 2020 ook professionele...

Lees meer

Introductie

Marcel van Philips, huisarts, reizigersgeneeskundige, luchtvaartgeneeskundige

Vliegen is leuk, zelf een vliegtuig besturen is nog leuker. Voor de ene piloot is vliegen een passie, voor de ander een sport en weer een ander vliegt met plezier beroepsmatig. Iedere piloot kent het gevoel van adrenaline, kicken om zelfstandig een vliegtuig te besturen en naarmate men verder komt, nieuwe dingen te ervaren. Als AME (Aero Medical Examiner) vlieg ik zelf (nog) niet, maar ik ben sinds zomer 2017 met vlieglessen voor PPL-MLA begonnen. Ik moet bekennen dat ik 2 jaar later mijn brevet nog steeds niet heb. Dit komt door hoge werkdruk, waardoor ik niet toekom aan mijn theorie examens en aan mijn vlieglessen. Ik blijf hopen op een moment dat ik mijn PPL opleiding kan voortzetten. Mijn passie voor de luchtvaart is er in elk geval niet minder door geworden.

Vliegen is een vorm van topsport. Hoe ervaren en geroutineerd een vliegenier ook is, je moet fysiek en mentaal bij elke vlucht in topvorm zijn. Want één ding is zeker, eenmaal in de lucht moet het vliegtuig ooit weer op de grond komen, hopelijk door een normale landing. Omdat een piloot een goede conditie moet hebben is een gedegen keuring van belang. Ik ben er voor u ,uw medepassagiers en medemensen op de grond dat u als piloot veilig en wel medisch gezien kan vliegen. Het is onze taak risico’s te vermijden en risico’s van ziekten, afwijkingen of stoornissen zo klein mogelijk te houden, met name dat het risico van plotselinge incapacitatie, medical emergency voor de piloot nihil is, in elk geval een risico van kleiner dan 1 procent bedraagt. Er is uitgebreide en strikte regelgeving omtrent de veiligheid van vliegen voor piloten op medische gronden. De EASA heeft hier guidelines voor opgesteld en Nederland volgt deze regels. Ik hou me als AME keuringsarts ook aan deze guidelines. Ik ben voornemens om advanced courses te volgen voor AME klasse 1 en wanneer ik die heb behaald en de vernieuwde certificatie van ILenT binnen heb, wil ik ook beroepspiloten en cabin crew gaan keuren.

Zodra medische condities hiertoe noodzaken, kan een AME de kandidaat piloot in het kader van de keuring, doorverwijzen naar een medisch specialist, bij voorkeur ook een AME of iemand met aantoonbare ervaring in de luchtvaartgeneeskunde.

Ik zal als AME er alles aan doen om de piloot goed en volledig te onderzoeken, medische voorgeschiedenis en aandoeningen van belang mee te laten wegen in de beoordeling: fit to fly of niet. Hoewel het belang om als piloot medisch goed gekeurd te worden groot is, kan het zo zijn dat op medische gronden, binnen de regelgeving, een piloot (tijdelijk of permanent) afgekeurd dient te worden. Ik dien zowel het belang van de piloot, alsmede het algemeen maatschappelijk belang.

Ik kijk ernaar uit om u op de keuring te mogen ontmoeten en uw vliegverhalen te mogen horen.

Hartelijke groet,

Marcel van Philips, huisarts-echografist, reizigersgeneeskundige, luchtvaartgeneeskundige

Frontoffice praktijk Marcel van Philips

Keuringen

Er zijn verschillende soorten keuringen. Iedere keuring heeft verschillende eisen. Hieronder kunt u zien welke dat zijn, en gelijk ook deze keuring aanvragen.

Na aanmelding via het aanvraagformulier zal onze assistente u binnen 2 werkdagen bellen voor het maken van een afspraak. Wij streven ernaar nieuwe aanvragen binnen 7-14 dagen een afspraak te kunnen bieden, waar mogelijk bij hoge nood eerder.

Naast onderstaand online aanmeldformulier dient u ook:

 1. dit medische vragenformulier [pdf, Nederlands]
 2. of dit medische vragenformulier [pdf, Engels]  

uit te printen en ingevuld mee te nemen naar de keuring.

Doctor on Board is geaffilieerd met Irene Dijkhof, optometrist van Ortho-Eyes in Alkmaar. U kunt zonder wachttijd vooraf aan een keuring een afspraak maken met haar voor oogonderzoek. Zij is bekend met de onderzoekseisen voor piloten aangaande keuringen voor klasse 2 en LAPL. Het kost €50,-.

 I.C. Dijkhof, BSc | Hobbemalaan 126 | 1816 GG Alkmaar | 072-5117235 | 06-28952547 | info@ortho-eyes.nl


Doctor on Board is ook geafflileerd met Oogmetrie Haarlem. Hans de Bruijn, kan zonder wachttijd een afspraak voor u inplannen voor oogonderzoek. Hij is bekend met de onderzoekseisen voor piloten aangaande keuringen voor klasse 2 en LAPL. Het kost €60,-

Oogmetrie Haarlem | Koninginneweg 31 | 2012 GJ Haarlem | Tel: 06-14341312 | info@oogmetriehaarlem.nl


 

Klasse 2 keuring

Private pilote license (PPL) Het betreft keuringen voor (kandidaat) piloten, volgens de EASA (European Aviation Safety Agency) normen en onder auspicien van de IL&T (Inspectie Leefomgeving en Transport, sector luchtvaart). Hier vallen piloten onder die niet beroepsmatig vliegen, met PPL vliegbrevetten rating SEP, TMG, MLA.

 

Kandidaat piloten

Het is verstandig dat u een initiële vliegkeuring ondergaat voordat u aan de vliegopleiding begint. Dat bespaart u frustratie en geld, mocht blijken dat u medische condities hebt waarop u mogelijk afgekeurd zou kunnen worden.

Let op U dient voor uw keuring vooraf uw oogonderzoek bij onze optometrist te hebben ondergaan en het onderzoeksrapport meenemen met eventuele brillen of contactlenzen, die worden gebruikt. Als u dit niet hebt gedaan of u bent uw rapport vergeten, zal de keuring niet kunnen doorgaan en dient u een nieuwe afspraak te maken.

 

Geldigheidsduur van een klasse 2 keuring voor PPL

 • Onder de 40 jaar: 60 maanden=5 jaar geldigheid
 • Van 40 tot 50 jaar: 24 maanden=2 jaar geldigheid  (u mag niet ouder zijn dan 42 jaar voor de keuring na uw 40e jaar)
 • Vanaf 50 jaar: 12 maanden=1 jaar geldigheid

 

U kunt tot 45 dagen voor het verstrijken van uw medische certificaat, met behoud van datum, uw certificaat verlengen.


De keuring behelst:

 • Uitgebreid vragenlijst naar gezondheid, klachten, medische voorgeschiedenis, ingrepen en medicatiegebruik
 • Uitgebreid lichamelijk onderzoek
 • Hb meting: via een vingerprik wordt het hemoglobine gehalte gemeten
 • Cholesterol wordt bij elke initiële keuring en bij twee of meer hart-en vaatziekten risico’s geprikt
 • Urine-onderzoek
 • Oogmetingen (bij de keuringsarts of vooraf bij de optometrist indien sprake is van oog- of zichtafwijkingen)
 • Gehoortest (audiometrie) op indicatie, zoals voor instrument ratings
 • Bij de initiële keuring en vanaf de 50 jaar bij elke herkeuring aanvullend onderzoek, zoals: ECG. Op indicatie kan een longfunctie, gehoortesten of middenoor druktesten nodig zijn.

Wat moet u meenemen op de keuring?

Identiteitsbewijs

U moet een paspoort of identiteitskaart meenemen. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd als legitimatie.

Lidmaatschapsbewijs of contributienota vliegschool

Wilt u in aanmerking komen voor de ledenkorting van vliegclubs of vliegscholen, dan dient u een bewijs hiervan te overleggen zoals een ledenkaart of contributienota. Hebt u deze niet bij u, dan kan er geen korting worden verrekend tijdens de keuring.

Urine

U dient voor de keuring in staat te zijn te plassen. Onze assistente verstrekt u bij melding aan de balie een urinepotje, waarin uzelf urine moet opvangen. Er is een MIVA toilet aanwezig. Zorg dus voor een volle blaas bij de keuring. Net als bij doping willen wij fraude zoveel mogelijk vermijden. Dit geldt voor elke keuring, dus PPL, LAPL, initiële- of herkeuring.

Bril en reservebril

Bril en reservebril + recept waar de sterkte van de glazen opstaat.


Contactlenzen set Contactlenzen, contactlensvloeistof en contactlenshouder

Oogheelkundig onderzoeksrapport optometrist

U dient voor initiële keuringen en overige keuringen op indicatie, een optometrisch onderzoek te ondergaan. Het rapport gaarne meenemen. Dit dient een bij deze praktijk aangesloten optometrist te zijn, omdat deze op de hoogte is van vliegmedische keuringen.

Medische verklaring

U moet uw huidige medische verklaring meenemen

Een vliegbevret

U moet uw vliegbrevet meenemen (indien van toepassing)

Medicatielijst

U moet een actuele medicijnlijst van uw apotheek of huisarts meenemen. Het helpt als u de daadwerkelijke medicijndozen meeneemt. Als u regelmatig medicijnen gebruikt zonder doktersrecept, dan word u ook verzocht deze mee te nemen.

Correspondentie specialisten/huisarts 

U moet uw specialisten en/of huisartsenbrief meenemen. Specialisten verslaan een verloop van een specialistenbezoek via correspondentie naar de huisarts, deze kunt u opvragen bij specialist of huisarts.

Houd u rekening dat er een compleet medisch onderzoek plaatsvindt, waarbij u zich tot uw ondergoed zult kunnen uitkleden.

Soort keuring*
Geboortedatum*:
Geslacht*
BSN Nummer:
Bril of contactlenzen*:Voor verafVoor dichtbijVoor beideNee

LAPL keuring

Dit betreft keuringen voor Light Aircraft Pilot License (LAPL), zweefvliegtuig piloten en ballonvaarders, niet beroepsmatig. Ook hier zijn uitgebreide keuringen volgens EASA normen noodzakelijk, maar de richtlijnen zijn op sommige punten, besluiten wat lichter van aard dan bij PPL keuringen. Ook de herhaalfrequentie is wat anders. Vanaf 1 juli 2015 moeten drone piloten ook een LAPL vliegmedische keuring ondergaan.
Geldigheidsduur van een LAPL keuring

 

 • Onder de 40 jaar: 60 maanden=5 jaar geldigheid
 • Vanaf 40 jaar: 24 maanden=2 jaar geldigheid (u mag niet ouder zijn dan 42 jaar voor de keuring na uw 40e jaar)

U kunt tot 45 dagen voor het verstrijken van uw medische certificaat, met behoud van datum, uw certificaat verlengen.

 


De keuring behelst:

 

 • Uitgebreid vragenlijst naar gezondheid, klachten, medische voorgeschiedenis, ingrepen en medicatiegebruik
 • Uitgebreid lichamelijk onderzoek
 • Urine-onderzoek
 • Hb meting: via een vingerprik wordt het hemoglobine gehalte gemeten
 • Oogmetingen (bij de keuringsarts of vooraf bij de optometrist indien sprake is van oog- of zichtafwijkingen)
 • Gehoortest
 • Op indicatie aanvullend onderzoek, zoals: ECG, longfunctie, gehoortest, middenoor druktest, bloedonderzoek)

 

Als de AME over alle relevante gegevens beschikt kan hij de keurende goed keuren, afkeuren of voor aanvullende specialistische oordelen naar een luchtvaartgeneeskundig specialist verwijzen.

 

Wat moet u meenemen op de keuring?

Identiteitsbewijs

U moet een paspoort of identiteitskaart meenemen. Een rijbewijs wordt niet geaccepteerd als legitimatie.

Urine

U dient voor de keuring in staat te zijn te plassen. Onze assistente verstrekt u bij melding aan de balie een urinepotje, waarin uzelf urine moet opvangen. Er is een MIVA toilet aanwezig. Zorg dus voor een volle blaas bij de keuring. Net als bij doping willen wij fraude zoveel mogelijk vermijden. Dit geldt voor elke keuring, dus PPL, LAPL, initiële- of herkeuring.

Bril en reservebril

Bril en reservebril + recept waar de sterkte van de glazen opstaat.


Contactlenzen set Contactlenzen, contactlensvloeistof en contactlenshouder

 

Oogheelkundig onderzoeksrapport optometrist

U dient op indicatie, een optometrisch onderzoek te ondergaan. Het rapport gaarne meenemen. Dit dient een bij deze praktijk aangesloten optometrist te zijn, omdat deze op de hoogte is van vliegmedische keuringen.

Medische verklaring

U moet uw huidige medische verklaring meenemen

Een vliegbevret

U moet uw vliegbrevet meenemen (indien van toepassing)

Medicatielijst

U moet een actuele medicijnlijst van uw apotheek of huisarts meenemen. Het helpt als u de daadwerkelijke medicijndozen meeneemt. Als u regelmatig medicijnen gebruikt zonder doktersrecept, dan word u ook verzocht deze mee te nemen.

Correspondentie specialisten/huisarts 

U moet uw specialisten en/of huisartsenbrief meenemen. Specialisten verslaan een verloop van een specialistenbezoek via correspondentie naar de huisarts, deze kunt u opvragen bij specialist of huisarts.

Houd u rekening dat er een compleet medisch onderzoek plaatsvindt, waarbij u zich tot uw ondergoed zult kunnen uitkleden.

 

Soort keuring*
Geboortedatum*:
Geslacht*
BSN Nummer:
Bril of contactlenzen*:Voor verafVoor dichtbijVoor beideNee

Prijzen

Initiële klasse 2 keuring:

€ 180,-

Initiële LAPL keuring:

€ 150,-

Vervolg klasse 2 keuring:

€ 100,-

Re-assessment klasse 2 (zonder fysieke keuring):

€ 100,-

Vervolg LAPL keuring:

€ 80,-

Re-assessment LAPL (zonder fysieke keuring):

€ 80,-

ECG:

€ 50,-

Spirometrie:

€ 50,-

Audiometrie:

€ 50,-

Tympanometrie:

€ 25

ABPM (24-uurs bloeddrukmeting):

€ 50,-

Prijzen zijn inclusief BTW

kosten voor noodzakelijke laboratorium, optometrist- en specialistenonderzoek dient u zelf rechtstreeks aan deze partijen te voldoen.

Prijzen

Initiële klasse 2 keuring:

€ 180,-

Initiële LAPL keuring:

€ 150,-

Vervolg klasse 2 keuring:

€ 100,-

Vervolg LAPL keuring:

€ 80,-

ECG:

€ 50,-

Spirometrie:

€ 50,-

Audiometrie:

€ 50,-

Tympanometrie:

€ 25

ABPM (24-uurs bloeddrukmeting):

€ 50,-

Prijzen zijn inclusief BTW

kosten voor noodzakelijke laboratorium, optometrist- en specialistenonderzoek dient u zelf rechtstreeks aan deze partijen te voldoen.

Contact


Huisartsenpraktijk Van Philips

Geert Groteplein 28A
1813 BM Alkmaar

Nederland

Doctor on Board

Geert Groteplein 28A
1813 BM Alkmaar

Nederland

Praktijk van Marcel van Philips